Wettelijke vermeldingen en voorwaarden voor toegang en gebruik van de website Georgedé-studio.com

Uitgeverij De website www.georgede-studio.com (hierna de "Site" genoemd) wordt geproduceerd door SAS Créations Georgedé, geregistreerd in het handels- en bedrijfsregister van PARIS onder het nummer 73204940800014, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 12, rue de l'échiquier 75010 PARIS - Frankrijk (hierna "Georgedé" genoemd).

BTW-NUMMER : FR 45 732049408

Directeur van de publicatie: Philippe Bendavid

E-mailadres: contact@georgede-studio.com

Telefoonnummer: +33 (0)1 47 70 81 03

Hosting OVH

E-commerce-platform :Prestashop


Het gebruik van de site door de internetgebruiker voorziet in de volledige aanvaarding van de aangehaalde voorwaarden.

GEORGEDÉ behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van haar algemene verkoopsvoorwaarden te corrigeren.

GEORGEDÉ wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van een frauduleuze inbreuk door een derde partij die heeft geleid tot een wijziging van de informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld;

Bescherming van persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verstrekken. Zie "Mijn DPMR".

Eigendomsrechten van Georgedé

Alle elementen van de site zijn het exclusieve eigendom van GEORGEDÉ, dat geen enkele licentie of enig ander recht verleent dan het raadplegen van de Site.

De reproductie van alle op de Site gepubliceerde documenten is uitdrukkelijk verboden.

Toepasselijk recht - bevoegdheidDeze site en de voorwaarden voor toegang en gebruik ervan zijn onderworpen aan het Franse recht. Elk geschil met betrekking tot de genoemde site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.